Re: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by håkan on March 22, 19100 at 16:18:26:

In Reply to: Re: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE? posted by tommy on July 17, 1999 at 20:16:23:

: :
: : : Hej !
: : : Jag skulle gärna vilja ha en mail kompis.
: : : Jag e´en tjej på 15 år bla

: : : Sen skulle jag vilja veta om ladonien har en svensk hemsida isåfall var?
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]